Spørsmål og svar

Vi svarer på ofte stilte spørsmål om varmepumper: montasje og installasjon, begreper, service og vedlikehold, priser, bruk og tips m.m.

Om varmepumper

Hvordan virker en varmepumpe?

En luft-luft varmepumpe har én eller flere innedeler og én utedel. Varmepumpen henter ut varmeenergi fra uteluften, og flytter varmen inn i huset som varm luft.

En varmepumpe har evnen til å flytte varme fra et lavere til et høyere temperaturområde. Selv ved kalde temperaturer finnes det energi som varmepumpen kan utvinne i form av varme. Energien som varmepumpen utvinner kommer fra solvarme enten den er lagret i luften, berget, grunnen eller sjøen. En luft til luft varmepumpe henter energi fra luften. Energien som utvinnes er gratis og fornybar.

Prosessen med å hente energi fra omgivelsene, er mulig ved hjelp av et kjølemedium, også kaldt kuldemedium, som har et lavere kokepunkt enn omgivelsene der energien skal utvinnes. Kjølemediet koker/fordamper ved utetemperatur, altså må kuldemediet være noe kaldere enn utetemperaturen. Kjølemediet transporteres i krets gjennom fire essensielle komponenter som kreves for at varmepumpen skal fungere. Kretsløpet som beskrives under er for en luft-luft varmepumpe i varmedrift.

Fordamper

I fordamperen tas varme opp fra omgivelsene opp ved at kuldemediet fordamper ved en temperatur som ligger lavere enn utetemperaturen. På grunn av denne temperaturforskjellen vil energien (varme) tas opp i fordamperen. Fordampningen skjer ideelt ved konstant trykk. I en Toshiba luft-luft varmepumpe ligger fordamperen i utdelen, når den kjøres i varmedrift.

Kompressor

Kompressoren i varmepumpens utedel suger inn det fordampede kuldemediet (gassform) og komprimeres det slik at temperaturen og trykket øker. Temperaturen og trykket øker så mye at mediet ved avkjøling vil kondensere.

Kondensator

I kondensatoren som sitter i varmepumpens innedel (ved varmedrift) vil den varme gassen under høyt trykk kondensere ved at varme avgis fra kondensatoren til omgivelsene. Kondenseringen skjer fordi trykket er så høyt at kondenseringstemperaturen er høyere enn romtemperaturen. Kondensasjon skjer også ideelt ved konstant trykk. Ved relativt høye omgivende temperaturer må kompressoren øke trykket tilsvarende mye høyere for at kondenseringen skal kunne skje.

Strupeventil

Etter at kuldemediet er kondensert, føres væsken tilbake til fordamperen via en strupeventil hvor trykket reduseres fra kondenseringstrykk til fordampertrykk. Kuldemediet er dermed klart for nytt varmeopptak i fordamperen.

På Wikipedia kan du lese mer om varmepumper og dens virkemåte.

Hva er fordelene med varmepumpe?

En varmepumpe kan sikre deg lavere oppvarmingskostnader, behagelig innetemperatur, og renere luft– samtidig som du gjør en positiv innsats for miljøet. Varmepumpe kan også brukes som air condition på sommeren.

Lavere strømregninger

En varmepumpe utnytter gratis, fornybar energi fra uteluften til å varme opp boligen, selv når det er skikkelig kaldt. Siden varmepumpen bruker mindre energi i form av strøm enn den avgir i form av varme er den en økonomisk lønnsom investering. For eksempel har toppmodellen Toshiba Daiseikai 9 en årsvarmefaktor (SCOP) på 5,33 som betyr at den gjennom et års drift avgir i snitt 5,33 ganger så mye energi som den bruker. Hvis man sammenligner med oppvarmingskilder som direkte elektrisitet vil varmepumpen gi betydelig lavere energiforbruk og strømregninger.

Behagelig innetemperatur 

Varmepumpen stilles enkelt inn med ønsket temperatur på fjernkontrollen. Temperaturen kan heves og senkes etter behov.

Varmepumpens innedel fordeler varmen i boligen med en vifte som kan trinnes opp og ned manuelt eller automatisk. I tillegg styres luften i ønsket retning ved hjelp av spjeld som kan stilles i ønsket retning både horisontalt og vertikalt. Spjeldene kan også pendle automatisk om man ønsker det. Viften og innstillingsmulighetene gjør at varmen i boligen blir fordelt bedre enn for eksempel ved bruk av panelovner og man oppnår en jevn og behagelig innetemperatur.

Renere luft

Alle Toshiba varmepumper har filter som renser luften. Toshiba-modeller i Daiseikai-serien har i tillegg avanserte aktive elektrostatiske filtre som har samme egenskaper som mange luftrensingssystemer som finnes på markedet. En Toshiba varmepumpe gir derfor et renere og sunnere inneklima.

Aircondition – kjøling om sommeren

Alle Toshiba varmepumper kan brukes som aircondition. Når varmepumpen settes i aircondition-modus reverseres driften slik at den henter ut varmeenergi i varme rom og avgir varmen ute. Siden temperaturen som oftest skal senkes med få grader og at behovet i Norge som regel er over korte perioder, er det marginalt med elektrisitet som brukes for å holde en behagelig, kjøling innetemperatur også når det er varmt.

En innsats for miljøet

En Toshiba varmepumpe gir direkte positive innvirkninger på miljøet fordi den utnytter gratis, fornybar energi og fordi den avgir mer varmeenergi enn den bruker i form av strøm. Flere vil hevde at det er miljøvennlig å varme boligen med panelovner fordi vi i Norge er så heldige at vi får elektrisitet fra vannkraft. Da er det viktig å se miljøet i globalt perspektiv hvor vi som nasjon med overskudd av miljøvennlig elektrisitet kan eksportere denne til land hvor elektrisiteten for eksempel blir produsert av kullkraft. I Norge har vi også perioder med underskudd på elektrisitet hvor vi må importere fra land som produserer på mindre miljøvennlige måter. Hvis alle brukte varmepumpe til oppvarming ville behovet for import reduseres. Når du installerer en Toshiba varmepumpe gjør du en innsats for miljøet!

Hvilken effektstørrelse på varmepumpen skal jeg ha og hva slags modell skal jeg velge?

Valget avhenger av flere faktorer

Toshiba varmepumper har et bredt utvalg av luft-luft modeller, og modellene leveres igjen i flere størrelser med variert kapasitet. Hvilken Toshiba luft-luft modell og kapasitet som er best egnet til din bolig avhenger blant annet av hvor i landet du bor, hvor stort boligareal du ønsker varmet opp og hvor godt boligen din er isolert. I tillegg må man vurdere hvilke tilleggsfunksjoner man ønsker fra varmepumpen.

Toshiba tilbyr seks ulike varmepumpemodeller

1. Toppmodell  

Toshiba Daiseikai 9 – pris fra kr 25 990,-

2. Bestselger

Toshiba Daiseikai Polar – pris fra kr 24 990,-

3. Designfavoritt

Toshiba Shorai – pris fra kr 19.990,-

4. Budsjettmodell

Toshiba Mirai – pris fra kr 14 990,-

5. Gulvmodell

Toshiba Daiseikai 8 Gulvmodell – pris fra kr 27 990,-

6. To innedeler

Toshiba Multisplitt – pris fra kr 39 990,-

Ulike prisklasser

Luft-luft varmepumper finnes i mange prisklasser, men man deler de gjerne inn i lavpris-, mellompris- og høyprissegmenter. Normalt sett vil en luft-luft varmepumpe i høyprissegmentet ha høyere SCOP (årsvarmefaktor) enn en varmepumpe i lavprissegmentet. Høyere SCOP betyr at man får mer varmeenergi tilbake i forhold til tilført energi gjennom et år. Det betyr igjen at varmepumpen vil gi høyere besparelse enn en rimeligere varmepumpe. I tillegg har varmepumper i det øvrige prissegmentet gjerne flere funksjoner som for eksempel avansert luftrensing, bedre luftfordeling og styringsmuligheter enn rimeligere varmepumper.

Les mer om våre aktuelle varmepumpe-modeller eller ta kontakt med en autorisert Toshiba-forhandlersom vil gi deg råd om valg av riktig modell og om hvor kraftig varmepumpen bør være.

Hva slags type varmepumpe skal jeg velge?

Det finnes i hovedsak fire ulike typer varmepumper for oppvarming og kjøling av boliger. Generelt sett egner luft-luft seg for hus med elektrisk oppvarming, mens varmepumpetyper som luft-vann, bergvarmepumpe og avtrekksvarmepumpe egner seg for hus med vannbåren oppvarming.

Luft-luft varmepumper

Luft-luft er den vanligste type varmepumpe i Norge. En luft-luft varmepumpe består av en utedel og en eller flere inndeler. Utedelen henter energi fra uteluften og fordeler denne som varme til varmepumpens innedel(er) som avgir varmen gjennom en vifte. Luft-luft varmepumper kan installeres i alle hus og blir gjerne brukt istedenfor eller i tillegg til elektrisk oppvarming og vedfyring. Det er en relativ enkel prosess å installere en luft-luft varmepumpe og jobben tar normalt mindre enn en dag. En luft-luft varmepumpe koster normalt fra 15 000 til 40 000 kroner inklusive montering.

Toshiba er en av de ledende leverandørene av luft-luft varmepumper i Norge og på verdensbasis.

Luft-vann, bergvarmepumper og avtrekksvarmepumper

Luft-vann varmepumpe fra NIBE

Importøren av Toshiba varmepumper, ABK, representerer også NIBE, som er blant Europas ledende produsenter av varmepumper, og har et bredt utvalg av avtrekksvarmepumperbergvarmepumper og luft-vann-varmepumper. Dette er varmepumper som henter energi fra grunn, berg, sjø eller luft og avgir denne i form av varme til et vannbårent distribusjonssystem i boligen. Det vannbårne distribusjonssystemet kan være radiatorer, viftekonvektorer eller vannbåren varme lagt i rør i gulvet. Disse typer varmepumper er vanligst å installere i boliger som allerede har et vannbårent distribusjonssystem og i nybygg. Investeringen er høyere enn luft-luft varmepumper, men energibesparelsen er også høyere, da denne type varmepumper kan ha høyere effekt og i tillegg også brukes til å varme opp forbruksvann.

Vil en billig varmepumpe egne seg for min bolig?

Billig varmepumpe for mindre boliger og godt isolerte hus

En billig varmepumpe har ofte lavere avgitt varmeeffekt enn mer kostbare varmepumper. Billige varmepumper vil kunne egne seg i mindre boliger med lite varmebehov. En billig varmepumpe vil også kunne dekke varmebehovet i hus med svært god isolering.

Selv om man vil kunne spare mer strøm med en varmepumpe i det høyere prissegmentet, bør det gjøres en vurdering om den økte strømbesparelsen til en toppmodell veier opp for den økte prisen. I tillegg bør man vurdere hvilke tilleggsfunksjoner man ønsker, da varmepumper i det høyere prissegmentet gjerne har flere funksjoner som for eksempel avansert luftrensing.

Basert på kompetanse og lang erfaring gir våre autoriserte forhandlere gode råd om en billig varmepumpe passer best for din bolig.

Budsjettmodellen Toshiba Mirai

Høy energibesparelse og lav pris gjør Toshiba Mirai til et godt valg for den prisbevisste. Varmepumpen har en elegant design, er svært stillegående og kan leveres med en ekstra fjernkontroll som gir tilgang til flere nyttige funksjoner.

Mirai leveres i tre effektstørrelser og alle har energiklasse A+ med SCOP opp til 4,2. Det betyr at man gjennom et år med 16-modellen får tilbake fire ganger så mye varme som man tilfører i form av elektrisitet. Mirai kan, som alle andre Toshiba varmepumper, også brukes som aircondition. Mirai får du fra fra 14.990,- inkl. montasje.

Finnes det små varmepumper?

Ja, det finnes små varmepumper. De kan egne seg for mindre boliger, hytter, ekstra godt isolerte boliger – eller hvis du bare trenger varmepumpe til et middels stort rom.

Varmebehovet i din bolig avhenger av flere faktorer, for eksempel størrelse, romløsning, isolering, klima eller hvilket areal du ønsker å varme opp. Det er viktig å få riktig størrelse på varmepumpen etter behov. En pumpe som er for liten eller for stor vil bruke mer energi, ikke oppnå ønsket effekt, eller støye unødvendig.

Lille Toshiba Mirai kan være tilstrekkelig

Små varmepumper koster mindre, men avgir lavere varmeeffekt enn større modeller. Å velge en mindre varmepumpe passer de som har et mindre varmebehov. Innedelen er også litt mindre. Har du en mindre bolig eller skal du bare bruke den på hytta, i en kjellerstue eller lignende, kan det være greit å velge en liten varmepumpe som Toshiba Mirai. Det samme gjelder hvis du trenger aircondition på soverom eller har et spesielt godt isolert hus. Toshiba Mirai leveres i to effektstørrelser, 4500 W og
6400 W.

Noen varmepumper tåler større temperatursvingninger enn andre. Små varmepumper kan egne seg godt hvis du bor i et mildt klima – som langs kysten i Sør-Norge. Du kan enkelt se varmepumpenes varmeeffekt ved mildere, kalde og svært kalde temperaturer i fanen for tekniske data på våre produktsider.

Få råd av en av våre forhandlere

Bør du velge en liten varmepumpe? Våre dyktige, autoriserte forhandlere har lang erfaring og kan gi deg gode råd og vurderinger for hvilken størrelse du trenger.

Finnes det varmepumpe med flere innedeler?

Ja, Toshiba har varmepumper med opp til fire innedeler på den samme utedelen. Oppvarming fra flere punkter gir jevnere fordeling av varmen i en større del av boligen enn hva man oppnår med kun én innedel.

Toshiba produserer luft-luft varmepumper til bruk i boliger med én utedel som kan tilkobles opptil fire innedeler. Med flere innedeler får man oppvarming fra flere punkter som gir jevnere fordeling av varmen. I Norge er det vanligst med én innedel etterfulgt av to innedeler. Tre og fire innedeler er mer vanlig i varmere strøk hvor kjølebehovet er større og man ønsker individuell styring av hvert rom.

Singelsplitt – varmepumpe med én innedel

Luft-luft varmepumer med én utedel og én innedel kalles gjerne en singelsplitt på fagspråket. Singel viser til at det er én innedel, og splitt fordi systemet består av en utedel og en innedel. Det er viktig å merke seg at en singlesplitt kun kan ha én innedel, og at det ikke er mulig å ettermontere flere innedeler. I tilfeller hvor man i første omgang skal ha én innedel, men man vet at man ønsker å utvide til flere innedeler på sikt, er det viktig å velge en modell som er egnet for flere innedeler.

Multisplitt – varmepumpe med flere innedeler

Hvis man ønsker flere innedeler må man velge det som på fagspråket kalles en multisplitt. Multi viser her til at det er flere inndeler som kan kobles til samme utedel.

På Toshibas multisplitt-modeller kan hver innedel styres individuelt med en fjernkontroll per innedel. For eksempel hvis man har én innedel i stuen og én på soverommet kan man ha høyere temperatur i stuen enn på soverommet hvis man ønsker det. Man kan også velge å slå av den ene innedelen ved behov. Ved bruk av multisplitt i Norge er det ganske vanlig at den ene innedelen monteres på soverom fordi man ønsker kjøling. Det er viktig å merke seg at varmepumpen ikke kan kjøres i oppvarming og kjøling samtidig. I tilfeller med et slikt behov må man heller velge to singlesplitt.

Multisplitt M18

Toshiba sin modell for to innedeler heter Multisplitt M18. Modellene for tre innedeler heter Multisplitt M26 og for fire innedeler: Multisplitt 4M27. Disse modellene ligger ikke tilgjengelig på våre nettsider, men man kan få mer informasjon ved å kontakte en av våre autoriserte forhandlere.

Hvor lang levetid er det på Toshibas varmepumper?

Du bør forvente at en luft-luft varmepumpe holder 12 til 15 år. Toshiba regner 12 års levetid som standard. Dette betyr at komponentene er laget for 12 års uproblematisk drift. Imidlertid kan varmepumpen vare lenger, og i visse tilfeller vare kortere, avhengig av driftsvilkår og vedlikehold.

Det er viktig for varmepumpens levetid at installasjonen gjøres av en autorisert forhandler som har nødvendig kompetanse og er f-gass sertifisert.

For lengst mulig levetid, anbefaler vi jevnlig vedlikehold, i tillegg til service ca. hvert 2. år utført av autorisert forhandler. Med jevnlig service vil man kunne avdekke utfordringer tidlig og gjøre nødvendige utbedringer før de eskalerer.

Hvor mye lyd avgir en varmepumpe?

Innedel

Varmepumpens innedel avgir lyd avhengig av varmebehov og viftehastighet. I vanlig drift høres varmepumpen ut som en normal PC. Viftehastigheten kan styres automatisk eller manuelt. I situasjoner hvor man har spesielt behov for lav lyd kan viftehastigheten justeres ned. Flere Toshiba-modeller har også stillefunksjon med ekstra lav viftehastighet. Ved laveste viftehastighet er lydnivået på vår toppmodell, Daiseikai 9 eksempelvis kun 20 dB(A).

Utedel

Varmepumpens utedel avgir lyd avhengig av varmebehovet. Varmebehovet avgjør hvilket turtall kompressoren går på. En kraftig kompressor vil ved maksimalt turtall avgi høyere lyd enn en svakere kompressor. Imidlertid vil en kraftig varmepumpe oftere gå med redusert turtall og dermed avgi lite lyd. Utedelen avgir mellom 45–50 db(A).

En autorisert Toshiba-forhandler vil gi gode råd om plassering av utedel når det gjelder lyd.

Virker varmepumpen når det er kaldt?

Ja, Toshibas varmepumper avgir mye varme og har god effekt selv på kalde dager. Varmepumpene som selges i Norge er spesialutviklet for optimal besparelse og høy varmeeffekt i kaldt klima.

Fabrikkgarantert driftsområde helt ned til -30 °C

Toppmodellen, Toshiba Daiseikai 9, har et fabrikkgarantert driftsområde helt ned til -30 °C, og Daiseikai 9 25 yter hele 4500 W ved -15 °C. For å yte 4500 W ved -15 °C trekker varmepumpen 2036 W strøm og har en COP på 2,21. COP er forholdet mellom tilført og avgitt energi. Altså får man 2,21 ganger tilbake det man tilfører ved -15 °C.

En Toshiba varmepumpe som har fabrikkgarantert drift ned til for eksempel -30 °C vil fortsette og virke også ved lavere temperaturer, men varmeeffekten og COP-en vil avta. Varmepumpen vil aldri avgi mindre varmeenergi enn den bruker i form av strøm.

Viktig å se på varmepumpens SCOP (årsvarmefaktor)

Selv om det er interessant å se på avgitt varmeeffekt og COP ved ulike temperaturer er det mye viktigere å se på varmepumpens SCOP (årsvarmefaktor) som beskriver hvor mye varmeeffekt som avgis opp mot tilført effekt gjennom et helt år hvor varme og kalde perioder er tatt med i beregningen. Toshiba Daiseikai 9 25 har en SCOP på 5,33 som betyr at den gjennom et helt år gir 5,33 ganger så mye varmeeffekt tilbake som den bruker i form av strøm.

Hvor mye strøm kan jeg spare med en varmepumpe?

5000-8000 kroner i årlig besparelse er oppnåelig for veldig mange

Strømforbruket og oppvarmingskostnadene er forskjellige fra husstand til husstand. Det er normalt at 60-70 prosent av elektrisitetsforbruket går til oppvarming av boligen. Varmepumpen kan spare 60-90 prosent av dette, alt avhengig av hvor i landet du bor, hvor godt boligen er isolert og hvilken varmepumpe du velger. 5000-8000 kroner i årlig besparelse er oppnåelig for veldig mange.

Prøv vår sparekalkulator nederst på siden og se på dine muligheter.

Hvordan estimerer vi din årlige besparelse?

Sparekalkulatoren er ment å gi et forenklet estimat for forventet årlig besparelse med en korrekt dimensjonert luft/luft varmepumpe sammenlignet med oppvarming med direktevirkende elektrisitet. Strømforbruk er totalt forbruk for boligen med elektrisk basert oppvarming, og er beregnet ut fra typisk energibruk for eksisterende boliger samt årsmiddeltemperatur som igjen er knyttet til postnummer og kommune. Energibehov til romoppvarming er estimert til en konstant andel av det totale energibehovet. Boligareal kan justeres for å passe med ditt oppvarmede boligareal, samt mulighet for å justere strømforbruket lavere eller høyere enn utgangspunktet. Det er forutsatt en fast energidekningsgrad og årsvarmefaktor for varmepumpen. Faktisk energidekningsgrad og årsvarmefaktor vil avhenge blant annet av valgt modell, planløsning, plassering av innedel, lokalt klima samt hvor stort energibehov som skal dekkes. Besparelse er beregnet med en strømpris på 1 kr/kWh (kraftpris og nettleie).

Se hvor mye du kan spare med en Toshiba varmepumpe:

Årsmiddeltemperatur

Hvor kaldt er det der du bor?

oC

Boligareal

Hvor stor er boligen din?

LitenGjennomsnittligStor

m2

Strømforbruk

Årlig strømforbruk i dag.

kWh

LavtGjennomsnittligHøyt

kWh
kWh
Kr 0 0 0 0,-

Hvor effektiv varmekilde er en varmepumpe?

Avanserte varmepumper som Toshiba Daisekai 9 og Toshiba Shorai gir om lag fire til fem ganger mer varme enn hva de bruker i strøm.

Ytelsen varierer litt med effektstørrelse og lokalt klima der du bor. De mest effektive varmepumpene er nordiske modeller tilpasset vårt klima. Hvor mye strøm du sparer, avhenger også av hvor stor del av boligen varmepumpen kan varme opp. Å spare 5 000 til 8 000 kroner i året er oppnåelig for veldig mange. Se hvor mye du kan spare med vår kalkulator.

Sett varmekilden i stue eller oppholdsrom

Innedelen i en luft-luft-varmepumpe har en vifte som sprer varm luft ut i boligen. Den varme luften kan sendes opp til 15 meter fra innedelen, og slik kan du utnytte varmekilden effektivt. Innedelen bør plasseres der varmebehovet er størst – som regel i stue og oppholdsrom. Varmen kan også spre seg til rommene omkring, men det avhenger av planløsning.

En god varmekilde også i nye boliger

Uansett hvilken type varmepumpe du velger til oppvarming, oppfyller du byggereglenes krav til varmekilde. Byggereglene ble skjerpet i 2016, og kravene til isolasjon og tetting ble strengere. Samtidig ble kravene til varmekilde endret. I nye eneboliger og andre småhus er det nok å ha elektrisk oppvarming og skorstein. Velger du luft-luft-varmepumpe som varmekilde, sparer du energi hver måned sammenlignet med elektriske panelovner.

Og selv om nye boliger trenger mindre varme fordi de er godt isolert, er det lønnsomt å investere i en luft-luft-varmepumpe. Den vil spare deg for mer i strømutgifter enn hva varmepumpen koster – lenge før du må bytte den ut.

Er det pollenfilter i varmepumper?

Ja, hvis du velger varmepumper i Daisekai-serien, får du avanserte luftfiltre som også fjerner pollen.

Elektrostatisk plasmafilter

Daiseikai-modellene har et aktivt elektrostatisk plasmafilter som effektivt renser luften og fjerner partikler som støv og pollen. Toppmodellen Daseikai 9 har Plasma Air Purifier, et avansert luftfilter som også nøytraliserer uønsket lukt.

Slike filtre er ekstra nyttig for deg som har pollenallergi, men regelmessig vedlikehold av filtrene er en forutsetning for å få mindre pollenbelastning innendørs. På noen modeller kan du rengjøre pollenfilteret selv, mens andre må rengjøres ved service. Sjekk manual eller spør installatør hva som gjelder for din modell.

Innedelen har også et grovfilter. Det bør du rengjøre minst to ganger i måneden.

Bruker du varmepumpens viftefunksjon og eventuelt kjøling, kan du sørge for bedre inneklima også i sommerhalvåret. Du slipper å åpne opp vinduene for å få det svalt, og dermed får du mindre pollen inn.

Begreper

Hva betyr effektfaktor (COP)?

Angir forholdet mellom avgitt effekt og tilført effekt

Effektfaktor eller varmefaktor, ofte referert til som COP (Coeffiicient of Performance), angir forholdet mellom varmepumpens avgitte varmeeffekt og varmepumpens tilførte effekt fra strømnettet. Effektfaktoren angir altså hvor effektiv varmepumpen er til å produsere varmeenergi. Hvis varmepumpen varmer opp inneluften med en effekt som utgjør 4000 Watt, mens strømforbruket i varmepumpen er 1000 Watt, da er effektfaktoren 4. Man kan si det slik at jo høyere effektfaktoren er, jo høyere besparelse vil man oppnå.

Oppgis ofte ved gitte ute- og innetemperaturer

Effektfaktoren oppgis ved gitte ute- og innetemperaturer. Vanlig praksis er 20 °C innetemperatur og ulike utetemperaturer. Ved 7 °C utetemperatur oppgis effektfaktoren som nominell. Nominell effektfaktor er effektfaktoren ved normal drift som normalt ligger på 40-50 % av kapasiteten. Ved lavere temperaturer oppgis effektfaktor ved maks kapasitet. For eksempel har toppmodellen Toshiba Daiseikai 9 25 en nominell effektfaktor ved 7 °C på 5,33 og maks effektfaktor ved -15 °C på 2,2. Dette betyr at varmepumpen ved en utetemperatur på -15 °C gir 2,2 ganger tilbake varmeenergi i forhold til det den får tilført av effekt fra strømnettet.

Også viktig å se på avgitt varmeeffekt og årsvarmefaktor

Når man skal vurdere varmepumpens evne til å spare strøm må man i tillegg til effektfaktor se på avgitt varmeeffekt, og ikke minst årsvarmefaktor (SCOP) som angir hvor effektiv varmepumpen er gjennom et helt år når temperaturendringer er hensyntatt.

Ta kontakt med en lokal Toshiba-forhandler som hjelper til å finne varmepumpemodellen som vil spare mest hos deg.

Hva betyr årsvarmefaktor (SCOP)?

Årsvarmefaktor, gjerne forkortet SCOP (Seasonal Coefficient of Performance), angir forholdet mellom tilført energi i form av elektrisitet fra strømnettet og avgitt varmeenergi fra varmepumpen gjennom et helt år, hvor det er tatt hensyn til årets temperatursvingninger. Årsvarmefaktor beskriver altså varmepumpes evne til å spare strøm gjennom hele året. For eksempel har Daiseikai 9 25-modellen en årsvarmefaktor (SCOP) på hele 5,3. Det betyr at varmepumpen gjennom et år vil tilføre 5,3 ganger så mye varmeenergi som den bruker i form av elektrisitet. Alle varmepumper skal være merket med årsvarmefaktor. Dette inngår som en del av energimerkingen som skal gjøre det enkelt for forbruker å finne frem til de mest energieffektive varmepumpene.

Hva er f-gass sertifisering?

EU krever at alle som monterer varmepumper med kuldemedier som inneholder fluorholdige klimagasser må være F-gass sertifisert. Sertifiseringen innebærer at det stilles spesifikke krav til forsvarlig håndtering og lekkasjekontroll.

Les mer om F-gass forordningen på ReturGass sine hjemmesider.

Hva er trinnløs regulering (inverter)?

En varmepumpe med inverter-teknologi har kompressor med trinnløs regulering. Kompressoren er varmepumpens motor, og når reguleringen er trinnløs vil den regulere hastigheten etter behov. Er det varmt ute og lite varmebehov vil den trinne seg og gå med lavt pådrag. Når det blir kaldere og varmebehovet øker, vil den trinne seg opp og øke hastigheten. Alternativet til inverter er av/på-teknologi. Varmepumper med av/på teknologi går med fullt pådrag til ønsket temperatur er oppnådd, så slår den seg av og venter til temperaturen har sunket med et visst antall grader før den slår seg på igjen.

Varmepumper med inverter og trinnløs regulering er mer energieffektive, gir jevnere temperatur og høyere komfort. Samtidig har de lenger levetid siden man slipper mange start og stopp på kompressoren. Alle Toshibas luft-luft varmepumper er inverter-styrte.

Det var Toshiba fant opp inverter-teknologien til varmepumper. Se filmene:

Del 1

Del 2

Hva er avgitt varmeeffekt?

Avgitt varmeeffekt viser til hvor mye varme varmepumpen leverer ved en gitt temperatur. Varmeeffekt oppgis gjerne i watt. Den avgitte varmeeffekten avtar ettersom utetemperaturen synker. Toppmodellen Toshiba Daiseikai 9 35 har for eksempel en avgitt varmeeffekt på opptil 7700 W ved 7 °C og 4500 W ved -15 °C. Til sammenligning har den rimeligere modellen Toshiba Mirai 13 en avgitt varmeeffekt på 4500 W ved 7 °C og 2000 W ved -15 °C. Som man ser er det betydelig forskjell i avgitt varmeeffekt på de to, og toppmodellen vil dekke et større varmebehov uten behov for tilleggsvarme.

Når man skal velge varmepumpe er det viktig å avklare varmebehovet for den delen av boligen varmepumpen skal varme opp. Ofte dimensjonerer man varmepumpen til å dekke det meste av varmebehovet også på kalde dager, men man tar gjerne høyde for noe tilleggsvarme på de kaldeste dagene.

Hva er virkningsgrad for en varmepumpe?

Virkningsgraden for en varmepumpe er vanligvis 30 til 50 % – men den sier ikke noe om hvor mye energi du kan spare med varmepumpe.

Virkningsgrad er et tall mellom 0 og 1, eller mellom 0 og 100 %. Den forteller hvor mye av tilført energi en maskin klarer å utnytte. I forbrenningsmotorer er for eksempel virkningsgraden opp til 24 %. For en varmepumpe er den normalt mellom 30 og 50 % – men dette er strengt tatt bare interessant for de som utvikler varmepumper.

Virkningsgrad og effektfaktor (COP) for en varmepumpe er ikke det samme, men mange blander dem sammen. Effektfaktor (COP) forteller hvor mye varmeeffekt en varmepumpe, i forhold til hvor mye elektrisk effekt den tilføres. Effektfaktor er øyeblikksverdier.

Hvis du lurer på hvor effektivt en varmepumpe produserer varme, bør du sjekke årsvarmefaktor (SCOP). Den forteller hvor mye varme en varmepumpe leverer i løpet av året, i forhold til hvor mye elektrisk energi den bruker. Årsvarmefaktoren beskriver hvor mye strøm en varmepumpe sparer i løpet av året.

Bruk og tips

Kan jeg fjernstyre varmepumpen?

Alle Toshiba luft-luft varmepumper kan fjernstyres via app til iPhone eller Android, på webportal og per SMS. Det eneste man må gjøre er å kjøpe og installere tilbehøret Profort eller AirPatrol fjernstyring, som selges av alle autoriserte Toshiba-forhandlere.

Det er mange fordeler ved å kunne fjernstyre din Toshiba varmepumpe. Temperaturen kan økes og senkes etter behov uavhengig av hvor man er. For eksempel kan man ha en lav vedlikeholdstemperatur når man er bortreist, for så å øke temperaturen slik at det er varmt og godt når man er tilbake. Dette er også svært aktuelt på hytter hvor man i lengre perioder kun har behov for vedlikeholdsvarme. Med fjernstyring av varmepumpen kan man oppnå enda høyere energibesparelser med varmepumpen.

Kontakt din lokale Toshiba-forhandler for et godt tilbud.

Kan jeg bruke varmepumpen som aircondition?

Ja, alle Toshiba varmepumper kan brukes som aircondition.

Man reverserer prosessen slik at det avgis nedkjølt luft fra innedelen. Dette gjøres enkelt ved å sette varmepumpen i kjølemodus ved hjelp av fjernkontrollen. Hvis man velger å ha varmepumpen i automodus vil den varme når det er varmebehov og gå som aircondition når det er kjølebehov.

Etterspørselen etter aircondition har økt. Spesielt gjelder dette i nyere hus som er godt isolert og som fort blir varme på sommeren. I tillegg har folk flest blitt mer vant til kjøling etter utenlandsreiser til varmere strøk hvor aircondition blir flittig brukt.

Varmepumpen bruker lite strøm når den går som aircondition. Årsaken er at det som regel er relativt liten temperaturforskjell man ønsker å oppnå. For eksempel vil man senke temperaturen fra 30 °C til 23 °C. Det kreves lite strøm til varmepumpen for å oppnå det.

Se våre Toshiba varmepumper for å finne en modell som passer hos deg.

Hvordan kan jeg beskytte utedelen?

Utedelen til en Toshiba luft-luft varmepumpe er utviklet for å tåle et tøft klima. Allikevel er det lurt å følge med, og passe på at ikke snø, is, løv eller annet hindrer god luftgjennomstrømning.

For ekstra beskyttelse og et mer diskré uttrykk kan man også kjøpe tilbehør som varmepumphus eller varmepumpetak. Våre varmepumpehus leveres i metall eller tre og gir god beskyttelse mot snø, regn, vær og vind. I tillegg kan varmepumpehuset males i samme farge som fasaden slik at varmepumpen blir enda mer diskré. Tak til varmepumpen beskytter mot snø og regn.

Ta kontakt med din lokale Toshiba-forhandler for et godt tilbud.

Kan jeg fyre med ved selv om vi har varmepumpe?

Ja, vedfyring og Toshiba luft-luft-varmepumper er en veldig god kombinasjon.

Viften i varmepumpen bidrar til å fordele varme fra vedfyringen enda bedre, slik at du får jevn og behagelig temperatur i boligen din.

Flere Toshiba-modeller har en unik peisfunksjon på fjernkontrollen. Med ett trykk kan du kombinere varmepumpe og vedfyring på en komfortabel og effektiv måte. Peisfunksjonen finnes på modellene Daiseikai 9 og Shorai.

For andre modeller må du passe på at varmepumpen ikke står i auto når du fyrer med ved. Da risikerer du at varmepumpen begynner å kjøle når det blir varmere enn temperaturen du har stilt inn varmepumpen på.

Mange synes det å fyre med ved er koselig, og for deg med varmepumpe kan det også være fornuftig med en ekstra varmekilde. Toshibas luft-luft-varmepumper fungerer svært bra og avgir mye varme også når det er kaldt. Men det lønner seg ikke å velge modell kun basert på å dekke behovet når det er som kaldest, fordi det skjer bare noen få dager i året. Fordelene er større ved å velge en pumpe som passer din jevnlige bruk.

Vurderer du å fyre med ved i tillegg til varmepumpe på de kaldeste dagene? På Varmefag sine sider kan du få hjelp til å finne en peis du kan kombinere med varmepumpen din – både for kos og som ekstra varmekilde.

Kontakt din lokale Toshiba-forhandler for gratis varmepumpebefaring.

Skal jeg slå av varmepumpen når jeg ikke er hjemme?

Nei, det er ingen grunn til å slå av varmepumpen når man ikke er hjemme. En Toshiba luft-luft varmepumpe er godt egnet til å holde grunnvarmen i boligen. Er man borte i lengre perioder kan temperaturen reduseres. Flere Toshiba modeller har også tidsstyring slik at temperaturen kan heves og senkes etter ønskede intervaller, for eksempel på natten eller på dagtid når man er på jobb. Flere modeller har også funksjon for vedlikeholdstemperatur i perioder man er lengre borte.

Vær oppmerksom på at dersom varmepumpen står i auto vil den kunne kjøle på dagtid i perioder man har varmepumpen skrudd på, hovedsakelig på grunn av varmebehov. Dette gjelder spesielt vår og høst, når det er kaldt om natten og solen varmer om dagen.

Kan jeg senke temperaturen om natten eller når jeg er borte?

Ja, mange av Toshibas modeller har justerbar vedlikeholdsvarme slik at du kan holde en lavere temperatur uten å måtte slå av varmepumpen. Vår toppmodell, Toshiba Daiseikai 9, har i tillegg uketimer med automatisk programmering.

Trenger jeg andre varmekilder ved bruk av varmepumpe?

Ja, selv om alle Toshibas luft-luft modeller fungerer svært bra når det er kaldt ute, må du påberegne på ekstra kalde dager å tilleggsvarme med for eksempel peis eller panelovn.

Alle Toshiba luft-luft varmepumper fungerer svært bra og avgir mye varme når det er kaldt ute. Ofte vil varmepumpen dekke hele varmebehovet og det er lite eller ingen behov for tilleggsvarme.

Allikevel anbefaler vi alltid å ha tilgjengelig tilleggsvarme, som for eksempel peis eller panelovner. Det er flere årsaker til at det er fornuftig. Varmepumpen vil ikke i alle tilfeller være dimensjonert til å dekke varmebehovet ved svært lave temperaturer. I og med at det er få av de kaldeste dagene vil det være tilfeller hvor det rett og slett ikke er lønnsomt å dimensjonere varmepumpen til å dekke alt. På de kaldeste dagene vil man også kunne oppleve at varmepumpen dekker den delen av boligen som den er dimensjonert for, men at det blir kaldere i tilstøtende rom som ved normal temperatur varmes kun av varmepumpen. Et tredje argument for å ha tilleggsvarme er at man unngår at huset blir kaldt hvis det skulle være noe galt med varmepumpen.

Ta kontakt med en Toshiba forhandler som kan hjelpe deg med riktig modell for ditt behov.

Kan jeg senke lydnivået på varmepumpen?

Viftehastigheten kan styres automatisk

Lyden kommer fra innedelens vifte som distribuerer varmen i boligen. Hvis viften er satt i auto ved hjelp av fjernkontrollen vil viftehastigheten variere i takt med varmebehovet. Hvis varmebehovet øker vil viftehastigheten øke og avgi mer lyd på samme måte som den vil trinne seg ned når varmebehovet synker. Når temperaturen er noenlunde stabil ute og man har oppnådd ønsket temperatur inne vil viften normalt gå med lav hastighet og avgi lite lyd.

Varmepumpens vifte kan også endres manuelt

Varmepumpens vifte kan også endres manuelt ved hjelp av fjernkontrollen. Det betyr at man kan sette viften til ønsket hastighet. Dette kan være aktuelt i situasjoner hvor man ønsker spesielt lav lyd. Vær oppmerksom på at varmedistribusjonen samtidig reduseres. Flere av Toshiba sine modeller har i tillegg funksjon for ekstra lav lyd. Se brukermanual for mer informasjon om dette.

Toshiba luft-luft varmepumper har generelt lavt lydnivå. Med fornuftig plassering av innedelen er det få som opplever lyden som sjenerende.

Kontakt en forhandler som vil kunne gi mer informasjon om varmepumper og lyd.

Hvordan bruker jeg fjernkontrollen?

Du kommer langt med å lære deg seks knapper på fjernkontrollen til Toshiba luft-luft-varmepumper.

Tre knapper er synlige over dekselet på fjernkontrollen, og her starter du:

AV/PÅ

Her skrur du varmepumpen på og av. La gjerne varmepumpen stå på i løpet av hele fyringssesongen.

TEMP – still ønsket temperatur

Her stiller du den romtemperaturen du vil ha. Varmepumpens temperaturføler sitter i innedelen. Derfor kan det være noen grader forskjell mellom temperaturen du har valgt og den temperaturen du faktisk har i rommet.

PRESET – dine favorittinnstillinger

PRESET-knappen henter opp dine favoritt-innstillinger, for eksempel at varmepumpen skal gå i varmedrift og med hvilken temperatur og viftehastighet. Du kan få installatøren til å lagre favorittinnstillinger når varmepumpen monteres.

Du kan enkelt endre favorittinnstillingene: Velg de innstillingene du ønsker ved hjelp av andre knapper (se nedenfor), og hold PRESET-knappen nede i fire sekunder. Når displayet slutter å blinke, har varmepumpen lagret dine nye favoritter.

Når du skyver ned dekselet på fjernkontrollen, kommer flere knapper til syne. Under dekselet finner du tre til det er verdt å lære:

FAN – styrer viftehastigheten

FAN-knappen styrer viftehastigheten i innedelen. Du kan velge Auto (anbefales), faste viftehastigheter i fem trinn som markeres med streker, eller stille. Med stille begrenses maksimal viftehastighet, og det begrenser varmepumpens mulighet til levere ønsket temperatur i boligen din.

FIX – justerer luftstrømmen

FIX-knappen endrer spjeldposisjon og justerer retningen på vertikal luftstrøm. Du bør rette luftstrømmen ned og ut i rommet for å fordele varm luft best mulig.

MODE – velg varme eller kjøling

MODE-knappen på fjernkontrollen bruker du til å velge driftsmodus. I hele fyringssesongen bør varmepumpen stå i varmedrift, ikke auto.

Driftsmodus du kan velge, er

  Auto

 Kjøling

 Tørr (hvis det er fuktig luft. Lite brukt i Norge)

 Varme

 Vifte (viften i innedelen går uten å avgi varme)

Når du bytter driftsmodus, tar det vanligvis tre til fire minutter før varmepumpen starter igjen.

Lurer du på hva de andre knappene på fjernkontrollen gjør? Du finner svaret i brukermanualen for din Toshiba varmepumpe.

Last ned brukermanualer

Lær hvordan du bruker, vedlikeholder og gjør enkel feilsøking.

Velg produktgruppe

Luft-luft | Luft-vann | Fjernstyring

Service og vedlikehold

Hvordan vedlikeholder jeg min varmepumpe?

For at varmepumpen skal oppnå lengst mulig levetid og yte maksimalt, er det viktig at man jevnlig utfører vedlikehold.

NB!

Før du setter i gang med vedlikeholdet, må du først ta sikringen eller trekke ut kontakten til varmepumpen.

Innedel

Rengjøring av innedel

Rengjør innedelen med en myk og fuktig klut:

Rengjøring av grovfilter

Rengjør grovfiltrene annenhver uke, eller etter behov. Dersom filtrene ikke blir rengjort vil dette medføre redusert kapasitet. Luftfiltre må ikke vaskes i oppvaskmaskin.

Slik går du frem:

 • Åpne frontpanelet på innedelen, bruk begge hender. La den bli stående i åpen stilling
 • Ta tak i grovfiltrene i nedre kant, løft forsiktig litt oppover før de trekkes ned igjen og ut fra holderen

 • Bruk en støvsuger og/eller vask filtrene rene i såpevann. Skyll grundig i rent, rennende vann

 • Rist vekk overflødig vann fra filtrene og la det tørke før montering
 • Sett filteret på plass i holderen ved å dytte det forsiktig opp og deretter inn og ned. Påse at de sitter korrekt med nedre kant av filteret i sporet
 • Lukk fronten godt igjen med begge hender

Merk!

Sett bort fra grovfilteret, er det variasjon i hva slags andre type filtre som finnes i Toshibas ulike varmepumper. Les mer i brukermanualen for utfyllende informasjon om hvilke filtre ditt produkt har.

Rengjøring av aktivt elektrostatisk filter

Aktivt elektrostatisk filter finnes i modellene Daiseikai 7 Polar, Daiseikai Polar, Daiseikai Premium, Daiseikai 8 og Daiseikai 9 (er selvrensende). Rengjøring utføres når FILTER-indikatoren på innedelens frontpanel lyser eller dersom filteret lager knitrelyder eller summer. Som regel bør prosedyren gjennomføres minst én gang i halvåret. Indikatoren lyser normalt når aktivt elektrostatisk filter har vært i bruk i ca. 1000 timer.

Slik går du frem:

 • For å komme til det elektrostatiske filteret, må du først ta ut grovfilteret 
 • Ta tak i håndtaket på filteret og løft forsiktig oppover før du trekker det ned og ut fra holderen.

 • Legg filteret i 40-50 °C varmt såpevann, og la det ligge der et kvarters tid. Bruk en svamp og gni lamellene forsiktig rene. Vask filteret rent og skyll grundig i rennende vann. Rist vekk overflødig vann fra filteret og la det tørke før montering.

• Sett filteret på plass i holderen ved å dytte det forsiktig opp og deretter inn og ned. Påse at det sitter korrekt. Replasser de andre filtrene og lukk igjen frontdekselet. Reset FILTER-indikatoren ved å trykke reset på innedelen.

 

Rengjøring av ionegenerator

Ionegenerator finnes kun i Daiseikai Polar.

Slik går du frem:

 • Åpne opp luftspjeldet helt
 • Fjern eventuelt støv som sitter på ionegeneratoren

 • Bruk en tørr tannbørste el. liknende, børst tre-fire ganger på hver av polene. Ikke bruk Q-tips eller andre ting som loer
 • Luftspjeldet justerer seg automatisk tilbake når varmepumpen skrus på

 

Rengjøring av IAQ-filter

IAQ-filteret finnes som standard i modellene Daiseikai Polar og Suzumi Pluss, men kan ettermonteres i modellene Daiseikai 8 og Daiseikai 7 Polar. Filteret bør rengjøres hver 3-6. måned eller når det dekket av støv. IAQ-filteret bør byttes hvert 2. år, og kan bestilles av din lokale forhandler.

Slik går du frem:

 • For å komme til IAQ-filteret, må du først ta ut grovfilteret
 • Ta filteret ut og støvsug det godt

 • Hvis nødvendig kan filteret alternativt vaskes i rent vann. Tørk filteret i sollys i 3-4 timer eller inntil det er helt tørt. Hårføner kan også brukes for å tørke filteret. Merk! Vasking av filteret med vann vil kunne gi noe redusert virkning.
 • Plasser IAQ-filteret tilbake, og replasser deretter grovfilteret

 

Merk!

Hvis det er behov for ytterligere rengjøring av innedelen innvendig, må det bestilles service av en forhandler.

Utedel

Siden varmepumpen din har en utedel som er plassert utendørs, kan et visst ytre vedlikehold være nødvendig.

Du skal regelmessig gjennom hele året kontrollere at utedelen er fri for løv, beplantning, snø og andre ting. Det bør holdes ekstra oppsyn ved kraftig vind og/eller snøfall. Is på selve utedelen skal ikke fjernes mekanisk med verktøy, da det kan føre til skade på produktet som ikke dekkes av garantien. Les Det er is og rim på utedelen – er det normalt og hva gjør jeg?

Påse at det ikke settes eller monteres ting foran og ved siden av utedelen, som vil kunne være til hinder for optimal luftsirkulasjon.

Ved behov kan du rengjøre ytterdekselet på utedelen med en fuktig klut. Vær forsiktig slik at varmepumpen ikke blir ripet ved rengjøringen. Spyl aldri utedelen med vann.

Dersom det er behov for innvendig rengjøring av utedelen, må du kontakte forhandleren for service.

Hvor ofte bør jeg ha service på min varmepumpe?

Service hvert 2. år

En helt ny Toshiba varmepumpe trenger i utgangspunktet ikke service de første 5 årene. Men for å sikre optimal drift og besparelse anbefaler vi allikevel at det utføres service på varmepumpen hvert 2. år. Sammen med ditt eget jevnlige vedlikehold, gir service en forlenget levetid på varmepumpen.

Se også Hva bør en service inneholde?

Vi anbefaler serviceavtale

Vi anbefaler å ha en serviceavtale med din forhandler. Med en serviceavtale på varmepumpen vil du få en profesjonell periodisk sjekk, og bli kontaktet når tiden er inne for ny service. Priser på service av varmepumpe varierer avhengig av hva som inkluderes. Du kan imidlertid regne med en pris fra kr 1 500,- og oppover per service.

Service utføres av autorisert forhandler

For bestilling av service, kontakt forhandleren som installerte ditt produkt, eller finn en lokal autorisert installatør.

Hva bør en service inneholde?

Vi har laget en sjekkpunktliste med oversikt over hva en service på en luft-luft varmepumpe bør inneholde.

Sjekkpunkter: Beskrivelse:
Utedel Skade, feste / gummidempere
Kompressor Vibrasjon, ulyd, oljelekkasje
Utedel vifte Vibrasjon, ulyd
Varmekabel, termostat Plassering
Spenning Måle
Driftsstrøm kompressor Måle
Rør, rørtrassé, avløp Kontrollere
Isolering, plastkanaler Kontrollere, etterisolere
Kraner, ventiler, mutterhetter Lekkasje, tiltrekking
El. kabler, kontaktpunkter Etterstrammes
Vibrasjon, lyd Kontrollere
Kuldemedium, oljelekkasje Lekkasjetest
Luftfiltre Kontrollere, rengjøre
Innede Feste, rengjøre
Innedel vifte Vibrasjon, ulyd
Fjernkontroll, batterier Funksjonstest, sjekk feilkoder
Sikring, jordfeilbryter Kontrollere
Brukermanual Har kunden denne?

Service utføres av autorisert forhandler

For bestilling av service, kontakt forhandleren som installerte ditt produkt, eller finn en lokal autorisert installatør.

Varmepumpen fungerer ikke – hva gjør jeg?

Det kan være ulike årsaker til at varmepumpen ikke fungerer. Du bør sjekke følgende om du har problemer med din varmepumpe:

 • Kontroller at det er strøm på varmepumpen ved å sjekke at kontakt står i og/eller at sikring ikke har gått
 • Er det et strømbrudd i boligen?
 • Er det rett etter at varmepumpen har blitt skrudd på? Enheten bruker oftest 3 minutter på klargjøring. I løpet av den tiden er det stans i utedelens kompressor. Systemet vil deretter bruke noen minutter før den kan avgi varme og starte viften i innedelen igjen.
 • Er det rett etter at varmepumpen ble skrudd av? For å beskytte enheten, kan den ikke starte igjen før om 3 minutter.
 • Er Timer PÅ valgt? Klimaanlegget stopper automatisk etter forhåndsinnstilt tid.
 • Hvordan er viften stilt inn? Stille- eller økomodus kan gi problemer med å oppnå ønsket temperatur.
 • Kontroller at det er fungerende, riktig type batteri i fjernkontrollen, samt at batteriene er satt i korrekt. Skjermen på fjernkontrollen vil aktiveres når kontrollen skrus på.
 • Trykkes det på knappen på fjernkontrollen mens det pekes mot mottakeren på innedelen? Innendørsenheten vil lage en mottakslyd når den mottar et signal fra fjernkontrollen.
 • Er utedelen fri for snø og is? Rim er ok, men undersøk om snø eller is tetter utedelen.
 • Hvis det dannes rim på utedelen vil systemet kunne aktivere automatisk avriming. Når dette skjer kan varmluften fra innedelen stoppe mens utedelen slipper ut vann eller damp.
 • Er innedelens grovfilter rengjort?

Avhengig av type varmepumpe, kan variasjoner i sjekkpunkter forekomme. Se brukermanualen for veiledning på ditt Toshiba-produkt. Kontakt eventuelt din forhandler for videre assistanse.

Følg oss også på Facebook for oppdateringer på nyttig informasjon og tips.

Trenger jeg å vedlikeholde varmepumpen selv?

Ja. For at din varmepumpe skal yte maksimalt og oppnå lengst mulig levetid, er det viktig at du regelmessig utfører vedlikehold.

Innedelen

Kontroller luftfilteret regelmessig. Ta det ut og rengjør det med en støvsuger og/eller vask filtrene rene i såpevann. Skyll grundig i rent, rennende vann. Vi anbefaler at en rengjør filteret minst hver tredje måned. Om man ser at filteret har mye støv etter tre måneder bør det rengjøres oftere. Hvor mye støv som ansamles avhenger av ulike faktorer, som f.eks. om man har husdyr.

Utedelen

Du skal regelmessig gjennom hele året kontrollere at utedelen er fri for løv, beplantning, snø og andre ting. Det bør holdes ekstra oppsyn ved kraftig vind og/eller snøfall.

Se i brukermanualen for veiledning på ditt produkt, eller se Hvordan vedlikeholder jeg min varmepumpe? 

Hva skjer med varmepumpen ved strømbrudd?

Ved strømbrudd vil varmepumpen stoppe. Når strømmen kommer tilbake vil varmepumpen automatisk starte opp i den modus den stod i før strømbruddet.

Innstillinger på viftehastighet beholdes, mens innstillinger gjort på spjeld blir ikke lagret og vil gå tilbake til fabrikkinnstillingene.

Det kan forekomme at varmepumpen ikke starter automatisk etter strømbrudd, det kan bety at funksjonen for automatisk oppstart ikke er aktivert eller er deaktivert. For å aktivere funksjonen, hold inne «RESET»-knappen på innedelen i 3 sekunder (NB! ikke «PRESET»-knappen på fjernkontrollen). Man vil da høre tre pip og lampen vil blinke. Skru så på varmepumpen. For å forsikre deg om at automatisk oppstart nå fungerer, la varmepumpen gå i 5-10 minutter, ta sikringen og påse at varmepumpen starter opp automatisk når strømmen er tilbake.

Om varmepumpen er skrudd av ved strømbruddet, vil den ikke skru seg på igjen når strømmen kommer tilbake.

Det er is og rim på utedelen – er det normalt og hva gjør jeg?

Det er normalt at rim eller is i mer eller mindre grad vil legge seg på utedelen når det er kaldere enn + 5 °C ute. Varmepumpen vil etter behov kjøre en automatisk avriming for å fjerne dette. Mengden is og rim på utedelen avhenger av faktorer som værforhold, plassering og hvor mye varme varmepumpen produserer.

I enkelte tilfeller kan det bygge seg opp så store mengder is, at varmepumpen ikke klarer å fjerne dette selv. I et slikt tilfelle kan man sette anlegget i kjøledrift. Sjekk at utedelens vifte ikke sitter fast i isen. Følg med på utedelen og avslutt kjøling til isen blir borte. Dersom varmepumpen fortsatt ikke er fri for is, skru av varmepumpen og kontakt din forhandler for videre assistanse.

Husk:

 • Is og snø på bakken må ikke gå opp til utedelens underside. Om så skjer, sørg for at det er god avstand fra bunnen av utedelen ned til bakken.
 • Is på selve utedelen skal ikke fjernes mekanisk med verktøy, da det kan føre til skade på produktet som ikke dekkes av garantien

For å minimere ansamling av is og snø på utedelen, anbefaler vi et av våre godkjente tak eller hus som beskyttelse.

Montasje og installasjon

Hva inkluderes i en standard montasje?

Veiledende priser oppgitt på denne websiden inkluderer standard montasje.

Inkludert i en standard montasje:

 • Inntil 3 meter rørstrekk mellom inne- og utedel. Rørstrekket består av kobberrør. I tillegg medfølger en drensslange. Plastkanaler som legges over kobberrørene er inkludert.
 • Elektrisk tilkopling mellom inne- og utedel
 • Veggbraketter for utedel samt vibrasjonsdempere
 • Hulltaking i trevegg
 • Montering av varmepumpens innedel på innsiden av yttervegg.
 • Test og igangkjøring av varmepumpen
 • Gjennomgang med kunde i hvordan varmepumpen skal betjenes
 • Kjøring, inntil 50 km tur-retur

Ikke inkludert i en standard montasje og medfører tilleggskostnader:

 • Elektrisk tilkopling av utedel inklusive jordfeilbryter: skal utføres av elektriker
 • Boring gjennom Leca/annen lettmur eller kjerneboring gjennom tyngre vegg
 • Lift eller stillas for montering over arbeidshøydeSe også Kan jeg installere eller demontere varmepumpen selv?

Ta kontakt med en autorisert forhandler for et komplett tilbud på en Toshiba luft-luft varmepumpe.

Hvor bør varmepumpens innedel plasseres?

Bør plasseres der hvor varmebehovet er størst

Varmepumpens innedel bør plasseres der hvor varmebehovet er størst. Dette er ofte i stue og oppholdsrom. Avhengig av planløsning vil varmen også spre seg til tilfallende rom. Varm luft stiger, så hvis innedelen plasseres i nærheten av en trapp vil varm luft også søke til etasjen over. Og motsatt – har man varmepumpen i kjølemodus vil den kalde luften som spres ut i rommet synke. Hvis huset har flere soner som skal varmes eller kjøles, kan man vurdere en luft-luft varmepumpe med to eller flere innedeler.

Innedelen til en Toshiba luft-luft varmepumpe fordeler luften ut i boligen ved at en vifte blåser varm eller kjølig luft ut i rommet. Kastelengden på luften er typisk opp til 15 meter. Varmepumpen har spjeld slik at luften kan spres i ønsket retning. Spjeldene kan stå i fast posisjon eller pendle automatisk. Se også Kan innedelen monteres lavt på vegg med utblåsning langs gulv?

Plassering og montasje utføres av autorisert forhandler

Autoriserte Toshiba-forhandlere vil gi gode råd om plassering av innedelen, som sikrer god effekt og et behagelig inneklima.  Merk at man ikke kan installere innedelen selv. Montasje av hele varmepumpe-systemet må utføres fagmessig korrekt av sertifisert installatør.

Hvor bør varmepumpens utedel plasseres?

Korrekt plassering av utedelen er avgjørende for effektiv, stillegående og problemfri drift. Det er sjelden utfordrende å finne en egnet plassering av utdelen, men det er flere hensyn installatøren må ta.

Lufttilstrømning

For at varmepumpen skal fungere optimalt er den avhengig av god lufttilstrømning. Store mengder luft går igjennom utedelen samtidig som energi tas opp. Utdelen må derfor ikke dekkes til eller plasseres i et lukket rom. Hvis utedelen plasseres i et lukket rom vil den bruke opp energien i luften i rommet og det vil kjøles ned. Varmepumpen vil da over tid gi ha liten eller ingen effekt.

Skjermet plassering

Varmepumpens utedel bør plasseres mest mulig skjermet for vær og vind. Med skjermet plassering av utedelen reduserer man slitasje, og hindrer at utedelen dekkes til av løv og snø. Det finnes tilbehør som varmepumpetak og varmepumpehus som bidrar til økt skjerming.

Vibrasjoner

Kompressoren i varmepumpens utedel gjør at den vibrerer under drift. Det bør derfor alltid brukes vibrasjonsdempere. Utedelen kan festes på grunnmur eller på egnet bakkestativ. Det anbefales ikke å montere utedelen direkte på trevegg da det kan gi vibrasjoner og lydresonans i veggen.

Lyd

Hvor mye lyd utedelen avgir avhenger av varmebehovet. Det anbefales ikke å plassere utedelen ved et soveromsvindu. Hvis det er kort avstand til nabo, anbefales det å finne en plassering slik at utedelen ikke peker i den retning.

Drenering

Når varmepumpen går i varmedrift vil det kondensere og renne vann fra utdelen. Ved visse temperatur og værforhold kan det være betydelige mengder i løpet av et døgn. Det er viktig at det tas hensyn til at vannet må dreneres bort. Når temperaturen er under frysepunktet vil vannet bli til is. Det er derfor lurt å ikke plassere utedelen ved et inngangsparti eller et sted man normalt beveger seg da det kan bli svært glatt.

Avstand til innedel

Alle Toshiba luft-luft varmepumper som selges per i dag kommer ferdig fylt med kuldemedium for rørstrekk opp til 15 meter. Avhengig av modell kan det etterfylles kuldemedium for opptil 20 og 25 meter. Et langt rørstrekk har marginal innvirkning på varmepumpens effekt, men vil påvirke installasjonskostnaden. Veiledende priser inkluderer 3 meter rørstrekk.

Plassering og montasje utføres av autorisert forhandler

Med riktig plassering av varmepumpens utedel vil man oppnå maksimal effekt og redusere ytre påkjenninger. Autoriserte Toshiba-forhandlere vil gi gode råd om plassering av utedelen. Merk at man ikke kan installere utedelen selv. Montasje av hele varmepumpe-systemet må utføres fagmessig korrekt av sertifisert installatør.

Kan jeg installere eller demontere varmepumpen selv?

Nei, det er ulovlig for privatpersoner å installere eller demontere luft-luft varmepumper selv.

F-gass sertifisering er påkrevd

Fra og med 1. september 2013 ble det innført krav om F-gass sertifisering for alle som skal montere, demontere og utføre visse typer service på varmepumper. F-gass en er samlebetegnelse for fluorforbindelser som blant annet brukes i varmepumpens kjølemedium. Hovedmålet med kravet er å redusere utslippet av F-gass som er ozon-nedbrytende. I en luft-luft varmepumpe sirkulerer kjølemediet i en lukket krets og utgjør ingen miljøtrussel dersom arbeid utføres av fagfolk med rett kompetanse og utstyr. Både bedrift og personell skal være F-gass sertifisert. Uforsiktig håndtering av kjølemedium kan også medføre personskade.

Risiko for feil når man monterer selv

For luft-luft varmepumper som er montert før kravet ble innført, er det en overvekt av feil på de varmepumper som er selvmontert. Feilene kan for eksempel skyldes at rørkretsen ikke er ordentlig tett eller at vakuumering ikke er skikkelig utført. Over tid vil dette resultere i lav eller ingen effekt og i verste fall havari. Dersom man har en varmepumpe som er selvmontert og er usikker på om den fungerer optimalt, bør man kontakte en sertifisert montør for å få rettet eventuelle feil.

Montasje og service utføres av autorisert forhandler

Er du interessert i å få installert en Toshiba luft-luft varmepumpe, ta kontakt med en av våre autoriserte forhandlere med gyldig sertifisering, som kan gi gode råd og utføre en sikker montasje.

Kan varmepumpens utedel festes direkte på trevegg?

Det er ikke å anbefale å feste utedelen til en luft-luft varmepumpe direkte på trevegg.

I utedelen sitter det en kompressor som skaper vibrasjoner. Vibrasjonene kan igjen skape resonans i boligens konstruksjon som kan oppleves sjenerende. Installatøren etterstreber derfor å finne alternative steder å plassere varmepumpens utedel enn direkte på trevegg.

Vi anbefaler å plassere utedelen med braketter på grunnmur eller på frittstående bakkestativ spesielt laget for varmepumper. Det bør alltid brukes vibrasjonsdempere.

Uavhengig av vibrasjoner og fare for resonans, vil plassering av varmepumpe direkte på trevegg ikke ha noen betydning for drift og effekt.

Våre autoriserte forhandlere vil gi gode råd om plassering av utedel, og utfører montasjen fagmessig korrekt.

Må jeg søke kommunen eller mitt borettslag for godkjennelse før montering av varmepumpe?

Som boligeier kan man ifølge byggeteknisk etat normalt montere luft-luft varmepumpe uten å sende byggemelding eller søke kommunen.

Allikevel kan det finnes unntak. Dette kan for eksempel gjelde ved installasjon av varmepumpe på verne- og bevaringsverdige boliger. Dersom man besitter en slik bolig bør man undersøke hvilke regler som gjelder. Se også Kreves det ansvarsrett etter plan- og bygningsloven for å få montere en varmepumpe?

Et annet unntak kan være dersom installasjonen av varmepumpen medfører en vesentlig fasadeendring. Dette kan for eksempel være gjeldene ved installasjon av flere varmepumper på en vegg eller når et borettslag monterer varmepumpe for alle boenheter.

Et borettslag kan ha restriksjoner om montering av varmepumpe i sine respektive forskrifter. Dette er som regel knyttet til estetikk eller utfordringer med lyd når boenhetene ligger tett.

En autorisert forhandler vil kunne bistå med råd og veiledning i tvilstilfeller.

Kreves det ansvarsrett etter plan- og bygningsloven for å få montere en varmepumpe?

Nei, det kreves ikke ansvarsrett etter plan- og bygningsloven for å montere luft-luft varmepumper i boliger.

At et firma har ansvarsrett betyr at det har kompetanse og godkjenninger for å påta seg visse arbeider som krever byggemelding der firmaet blir stående ansvarlige for at arbeidet er forskriftmessig utført. Installasjon av luft-luft varmepumpe karakteriseres som et mindre tiltak og det kreves normalt ikke byggemelding og heller ikke ansvarsrett fra utførende firma. Se også Må jeg søke kommunen eller mitt borettslag for godkjennelse før montering av varmepumpe?

For å montere luft-luft varmepumper kreves det derimot at firmaet og personen som utfører arbeidet er F-gass sertifisert. Våre autoriserte forhandlere har nødvendige godkjenninger for å installere luft-luft varmepumper.

Kan innedelen monteres lavt på vegg med utblåsning langs gulv?

Toshiba varmepumper har egne modeller som er laget for gulvmontasje. Gulvmodellen Daiseikai 8 har utblåsning øverst og blåser ikke langs gulvet. Den er designet for å effektivt spre varmen i boligen, har høy ytelse ved lave utetemperaturer og lavt lydnivå.

Øvrige modeller fra Toshiba varmepumper er i utgangspunktet designet for å henge høyt på veggen. Mange velger allikevel å montere denne type varmepumper lavt på veggen. Dette er i utgangspunktet uproblematisk og erfaringene viser god og jevn varmefordeling i boligen.

Det er allikevel noen ting å ta hensyn til. Temperaturen som blåser fra varmepumpen vil ved stort varmebehov være høy, og det er derfor viktig at gulvdekket tåler utblåsningstemperaturer på opptil 55 °C. Det er også viktig å ta hensyn til at møbler ikke er til hinder for spredning av varmen. Dersom man ønsker å kjøre varmepumpen i kjølemodus vil plassering lavt på vegg kunne gi lavere effekt siden kald luft synker.

Våre autoriserte forhandlere vil gi gode råd om plassering og valg av modell tilpasset ditt behov.

Hvordan behandles varmepumpen når den skal demonteres og kastes?

Demontering av varmepumpen må utføres av en fagkyndig person med F-gass sertifisering. Kuldemediet og kompressorens smøremiddel skal tappes på egnet beholder og leveres inn til et godkjent mottak. Dersom tapping av kuldemediet ikke gjøres på riktig måte og med rett utstyr vil det være fare for utslipp, som utgjør en miljøtrussel. Uforsiktig omgang medkuldemedium utgjør også fare for personskade.

Resten av varmepumpen er klassifisert som EE-avfall og skal behandles deretter. Forhandleren du kjøpte varmepumpen av, er pliktig å ta gammelt utstyr kostnadsfritt i retur, men kan ta seg betalt for demontering og frakt til eget verksted.

Priser og tilskudd

Hva koster en varmepumpe?

Varmepumpe fra kr 14 990,- til 42 990,-

Toshiba luft-luft varmepumper med én innedel koster fra kr 14 990,- til kr 29 990,- avhengig av modell. Toshiba luft-luft varmepumper med to innedeler koster fra kr 39 990,-.

Innhent tilbud fra flere forhandlere

Innhent gjerne et pristilbud fra flere forhandlere. Dette kan du gjøre enten via vår forhandler-side, eller innhente tilbud på varmepumpe via vår partner, Tjenestetorget – husk og velg Toshiba som merkevare!

Hva inkluderes i prisen?

Veiledende priser oppgitt på denne websiden inkluderer mva. og standard montasje. En standard montasje av en luft-luft varmepumpe med én innedel koster normalt omkring kr 5 000,-. For en varmepumpe med to innedeler er prisen omkring kr 8 000,-.

Hvilke behov skal varmepumpen dekke?

Ved valg av varmepumpe bør man ikke kun se på pris, men også vurdere hvilke behov varmepumpen skal dekke. Det er for eksempel viktig at varmepumpen er kraftig nok til å dekke varmebehovet slik at man begrenser behovet for tilleggsvarme. En varmepumpe i øvrige prissjiktet med høy SCOP (årsvarmefaktor) vil gi større besparelse og vil således kunne gi bedre økonomi igjennom varmepumpens levetid enn en rimeligere modell med lavere SCOP. Varmepumper i det øvrige prissjiktet har gjerne også ha flere tilleggsfunksjoner som for eksempel tidsstyring, bedre luftfordeling og bedre luftrensing.

Seks ulike varmepumpemodeller i forskjellige prisklasser

1. Toppmodell

Toshiba Daiseikai 9 – pris fra 25.990,- inkl. standard montasje

2. Bestselger

Toshiba Daiseikai Polar – pris fra kr 24 990,- inkl. standard montasje

3. Designfavoritt

Toshiba Shorai – pris fra 19.990,- inkl. montasje montasje

4. Budsjettmodell

Toshiba Mirai – pris fra kr 14 990,- inkl. standard montasje

5. Gulvmodell

Toshiba Daiseikai 8 Gulvmodell – pris fra kr 27 990,- inkl. standard montasje

6. To innedeler

Toshiba Multisplitt – pris fra kr 39 990,- inkl. standard montasje

En autorisert Toshiba forhandler vil gi gode råd om valg av modell.

Hva koster en standard montasje?

En standard montasje koster normalt kr 5 000,-

En standard montasje av en luft-luft varmepumpe med én innedel koster normalt omkring kr 5 000,-. For en varmepumpe med to innedeler er prisen omkring kr 8 000,-. Standard montasje er alltid inkludert i våre veiledende priser som er oppgitt på denne websiden. Som hovedregel anbefaler vi å kjøpe varmepumpe inklusive montasje.

Inkludert i en standard montasje:

 • Inntil 3 meter rørstrekk mellom inne- og utedel. Rørstrekket består av kobberrør. I tillegg medfølger en drensslange. Plastkanaler som legges over kobberrørene er inkludert.
 • Elektrisk tilkopling mellom inne- og utedel
 • Veggbraketter for utedel samt vibrasjonsdempere
 • Hulltaking i trevegg
 • Montering av varmepumpens innedel på innsiden av yttervegg.
 • Test og igangkjøring av varmepumpen
 • Gjennomgang med kunde i hvordan varmepumpen skal betjenes
 • Kjøring, inntil 50 km tur-retur

Ikke inkludert i en standard montasje og medfører tilleggskostnader:

 • Elektrisk tilkopling av utedel inklusive jordfeilbryter: skal utføres av elektriker
 • Boring gjennom Leca/annen lettmur eller kjerneboring gjennom tyngre vegg
 • Lift eller stillas for montering over arbeidshøyde

Ta kontakt med en autorisert forhandler for et komplett tilbud på en Toshiba luft-luft varmepumpe.

Hva koster service på varmepumpe?

Service fra kr 1 500,- og oppover

Service på en luft-luft varmepumpe koster gjerne fra kr 1 500,- og oppover. Prisene på service kan variere og styres ikke sentralt, men av den utførende forhandler lokalt. Prisene på service av en varmepumpe vil også variere avhengig av hva som inkluderes. Reisevei vil også kunne påvirke prisen. Kostnader for deler som eventuelt må skiftes kan tilkomme.

Service gir optimal ytelse og lengre levetid

For å sikre optimal drift og besparelse, anbefaler vi at det utføres service på varmepumpen hvert 2. år. I tillegg anbefaler vi å jevnlig utføre eget vedlikehold. Vi har laget en sjekkpunktliste med oversikt over hva en service på en luft-luft varmepumpe bør inneholde.

Husk serviceavtale

Har du ikke serviceavtale på din varmepumpe allerede, er dette noe vi anbefaler å bestille av din forhandler. På denne måten vil du få en profesjonell periodisk sjekk, og bli kontaktet når tiden er inne for ny service.

Kontakt en autorisert forhandler for mer informasjon og et pristilbud på service på din Toshiba varmepumpe.

Kan Toshibas varmepumper kjøpes med delbetaling?

Ja, våre autoriserte forhandlere kan tilby Toshiba luft-luft varmepumper med rentefri delbetaling uten etableringsgebyr. Finansiering er tilgjengelig via de forhandlere som har etablert en avtale med vår samarbeidspartner, Resurs Bank. Enkelte forhandlere vil kunne tilby finansiering gjennom andre finansieringsselskaper.

Fordeler

Det kan være gunstig å kjøpe luft-luft varmepumpe med rentefri delbetaling:

 • Slipp et større engangsbeløp
 • Styr selv hvor raskt nedbetalingen skal skje
 • Ingen nominell rente
 • Ingen etableringsgebyr
 • Kun kr 45 i månedlig administrasjonsgebyr

Ta kontakt med en av våre autoriserte forhandlere for tilbud på en Toshiba varmepumpe med rentefri delbetaling.

Kan jeg få tilskudd til varmepumpe?

Ingen direkte tilskuddsordning for installasjon av luft-luft varmepumpe

Statlig støtte for energiøkonomisering og tilrettelegging for bruk av fornybar energi forvaltes av Enova gjennom deres tilskuddsordninger. Enova har per i dag ingen direkte tilskuddsordning for installasjon av luft-luft varmepumpe. Årsaken er at økonomien i å investere i luft-luft varmepumpe er så god at markedet ikke trenger stimulans.

6 000,- for fjerning av oljekamin og tank ved bekreftelse på kjøp av luft-luft varmepumpe

Derimot gir Enova tilskudd på kr 6 000,- for fjerning av oljekamin og tank, ved bekreftelse på kjøp av en fornybar varmekilde som for eksempel luft-luft varmepumpe. Enova gir også tilskudd ved installasjon av luft-vann varmepumperavtrekksvarmepumper og bergvarmepumper. Les mer om Enovatilskuddet.

Enova krever at arbeidet blir utført av fagfolk

Enova krever at du får arbeidet utført av fagfolk. Toshiba har fagfolk i hele landet som håndterer prosessen for deg. Finn din forhandler.