Varmepumpemannen

Spørsmål og svar

Vi svarer på ofte stilte spørsmål om varmepumper: montasje og installasjon, begreper, service og vedlikehold, priser, bruk og tips m.m.

Om varmepumper

En luft-luft varmepumpe har én eller flere innedeler og én utedel. Varmepumpen henter ut varmeenergi fra uteluften, og flytter varmen inn i huset som varm luft.

En varmepumpe har evnen til å flytte varme fra et lavere til et høyere temperaturområde. Selv ved kalde temperaturer finnes det energi som varmepumpen kan utvinne i form av varme. Energien som varmepumpen utvinner kommer fra solvarme enten den er lagret i luften, berget, grunnen eller sjøen. En luft til luft varmepumpe henter energi fra luften. Energien som utvinnes er gratis og fornybar.

Prosessen med å hente energi fra omgivelsene, er mulig ved hjelp av et kjølemedium, også kaldt kuldemedium, som har et lavere kokepunkt enn omgivelsene der energien skal utvinnes. Kjølemediet koker/fordamper ved utetemperatur, altså må kuldemediet være noe kaldere enn utetemperaturen. Kjølemediet transporteres i krets gjennom fire essensielle komponenter som kreves for at varmepumpen skal fungere. Kretsløpet som beskrives under er for en luft-luft varmepumpe i varmedrift.

Fordamper

I fordamperen tas varme opp fra omgivelsene opp ved at kuldemediet fordamper ved en temperatur som ligger lavere enn utetemperaturen. På grunn av denne temperaturforskjellen vil energien (varme) tas opp i fordamperen. Fordampningen skjer ideelt ved konstant trykk. I en luft-luft varmepumpe ligger fordamperen i utdelen, når den kjøres i varmedrift.

Kompressor

Kompressoren i varmepumpens utedel suger inn det fordampede kuldemediet (gassform) og komprimeres det slik at temperaturen og trykket øker. Temperaturen og trykket øker så mye at mediet ved avkjøling vil kondensere.

Kondensator

I kondensatoren som sitter i varmepumpens innedel (ved varmedrift) vil den varme gassen under høyt trykk kondensere ved at varme avgis fra kondensatoren til omgivelsene. Kondenseringen skjer fordi trykket er så høyt at kondenseringstemperaturen er høyere enn romtemperaturen. Kondensasjon skjer også ideelt ved konstant trykk. Ved relativt høye omgivende temperaturer må kompressoren øke trykket tilsvarende mye høyere for at kondenseringen skal kunne skje.

Strupeventil

Etter at kuldemediet er kondensert, føres væsken tilbake til fordamperen via en strupeventil hvor trykket reduseres fra kondenseringstrykk til fordampertrykk. Kuldemediet er dermed klart for nytt varmeopptak i fordamperen.

En varmepumpe kan sikre deg lavere oppvarmingskostnader, behagelig innetemperatur, og renere luft– samtidig som du gjør en positiv innsats for miljøet. Varmepumpe kan også brukes som air condition på sommeren.

Lavere strømregninger

En varmepumpe utnytter gratis, fornybar energi fra uteluften til å varme opp boligen, selv når det er skikkelig kaldt. Siden varmepumpen bruker mindre energi i form av strøm enn den avgir i form av varme er den en økonomisk lønnsom investering. Hvis man sammenligner med oppvarmingskilder som direkte elektrisitet vil varmepumpen gi betydelig lavere energiforbruk og strømregninger.

Behagelig innetemperatur 

Varmepumpen stilles enkelt inn med ønsket temperatur på fjernkontrollen. Temperaturen kan heves og senkes etter behov.

Varmepumpens innedel fordeler varmen i boligen med en vifte som kan trinnes opp og ned manuelt eller automatisk. I tillegg styres luften i ønsket retning ved hjelp av spjeld som kan stilles i ønsket retning både horisontalt og vertikalt. Spjeldene kan også pendle automatisk om man ønsker det. Viften og innstillingsmulighetene gjør at varmen i boligen blir fordelt bedre enn for eksempel ved bruk av panelovner og man oppnår en jevn og behagelig innetemperatur.

Renere luft

Alle våre varmepumper har filter som renser luften og gir derfor et renere og sunnere inneklima.

Aircondition – kjøling om sommeren

Alle våre varmepumper kan brukes som aircondition. Når varmepumpen settes i aircondition-modus reverseres driften slik at den henter ut varmeenergi i varme rom og avgir varmen ute. Siden temperaturen som oftest skal senkes med få grader og at behovet i Norge som regel er over korte perioder, er det marginalt med elektrisitet som brukes for å holde en behagelig, kjøling innetemperatur også når det er varmt.

En innsats for miljøet

Våre varmepumper gir direkte positive innvirkninger på miljøet fordi den utnytter gratis, fornybar energi og fordi den avgir mer varmeenergi enn den bruker i form av strøm. Flere vil hevde at det er miljøvennlig å varme boligen med panelovner fordi vi i Norge er så heldige at vi får elektrisitet fra vannkraft. Da er det viktig å se miljøet i globalt perspektiv hvor vi som nasjon med overskudd av miljøvennlig elektrisitet kan eksportere denne til land hvor elektrisiteten for eksempel blir produsert av kullkraft. I Norge har vi også perioder med underskudd på elektrisitet hvor vi må importere fra land som produserer på mindre miljøvennlige måter. Hvis alle brukte varmepumpe til oppvarming ville behovet for import reduseres. Når du installerer varmepumper fra oss gjør du en innsats for miljøet!

Valget avhenger av flere faktorer

Vi har et bredt utvalg av luft-luft modeller, og modellene leveres igjen i flere størrelser med variert kapasitet. Hvilken luft-luft modell og kapasitet som er best egnet til din bolig avhenger blant annet av hvor i landet du bor, hvor stort boligareal du ønsker varmet opp og hvor godt boligen din er isolert. I tillegg må man vurdere hvilke tilleggsfunksjoner man ønsker fra varmepumpen.

Ulike prisklasser

Luft-luft varmepumper finnes i mange prisklasser, men man deler de gjerne inn i lavpris-, mellompris- og høyprissegmenter. Normalt sett vil en luft-luft varmepumpe i høyprissegmentet ha høyere SCOP (årsvarmefaktor) enn en varmepumpe i lavprissegmentet. Høyere SCOP betyr at man får mer varmeenergi tilbake i forhold til tilført energi gjennom et år. Det betyr igjen at varmepumpen vil gi høyere besparelse enn en rimeligere varmepumpe. I tillegg har varmepumper i det øvrige prissegmentet gjerne flere funksjoner som for eksempel avansert luftrensing, bedre luftfordeling og styringsmuligheter enn rimeligere varmepumper.

Det finnes i hovedsak fire ulike typer varmepumper for oppvarming og kjøling av boliger. 

Generelt sett egner luft-luft seg for hus med elektrisk oppvarming, mens varmepumpetyper som luft-vann, bergvarmepumpe og avtrekksvarmepumpe egner seg for hus med vannbåren oppvarming.

Luft-luft varmepumper

Luft-luft er den vanligste type varmepumpe i Norge. En luft-luft varmepumpe består av en utedel og en eller flere inndeler. Utedelen henter energi fra uteluften og fordeler denne som varme til varmepumpens innedel(er) som avgir varmen gjennom en vifte. Luft-luft varmepumper kan installeres i alle hus og blir gjerne brukt istedenfor eller i tillegg til elektrisk oppvarming og vedfyring. Det er en relativ enkel prosess å installere en luft-luft varmepumpe og jobben tar normalt mindre enn en dag. En luft-luft varmepumpe koster normalt fra 15 000 til 40 000 kroner inklusive montering.

 

Billig varmepumpe for mindre boliger og godt isolerte hus

En billig varmepumpe har ofte lavere avgitt varmeeffekt enn mer kostbare varmepumper. Billige varmepumper vil kunne egne seg i mindre boliger med lite varmebehov. En billig varmepumpe vil også kunne dekke varmebehovet i hus med svært god isolering.

Selv om man vil kunne spare mer strøm med en varmepumpe i det høyere prissegmentet, bør det gjøres en vurdering om den økte strømbesparelsen til en toppmodell veier opp for den økte prisen. I tillegg bør man vurdere hvilke tilleggsfunksjoner man ønsker, da varmepumper i det høyere prissegmentet gjerne har flere funksjoner som for eksempel avansert luftrensing.

 

Ja, det finnes små varmepumper.

De kan egne seg for mindre boliger, hytter, ekstra godt isolerte boliger – eller hvis du bare trenger varmepumpe til et middels stort rom.

Varmebehovet i din bolig avhenger av flere faktorer, for eksempel størrelse, romløsning, isolering, klima eller hvilket areal du ønsker å varme opp. Det er viktig å få riktig størrelse på varmepumpen etter behov. En pumpe som er for liten eller for stor vil bruke mer energi, ikke oppnå ønsket effekt, eller støye unødvendig.

Små varmepumper koster mindre, men avgir lavere varmeeffekt enn større modeller. Å velge en mindre varmepumpe passer de som har et mindre varmebehov. Innedelen er også litt mindre. Har du en mindre bolig eller skal du bare bruke den på hytta, i en kjellerstue eller lignende, kan det være greit å velge en liten varmepumpe. Det samme gjelder hvis du trenger aircondition på soverom eller har et spesielt godt isolert hus.

Finnes det varmepumpe med flere innedeler?

Ja, for eksempel Toshiba har varmepumper med opp til fire innedeler på den samme utedelen. Oppvarming fra flere punkter gir jevnere fordeling av varmen i en større del av boligen enn hva man oppnår med kun én innedel.

Toshiba produserer luft-luft varmepumper til bruk i boliger med én utedel som kan tilkobles opptil fire innedeler. Med flere innedeler får man oppvarming fra flere punkter som gir jevnere fordeling av varmen. I Norge er det vanligst med én innedel etterfulgt av to innedeler. Tre og fire innedeler er mer vanlig i varmere strøk hvor kjølebehovet er større og man ønsker individuell styring av hvert rom.

Singelsplitt – varmepumpe med én innedel

Luft-luft varmepumer med én utedel og én innedel kalles gjerne en singelsplitt på fagspråket. Singel viser til at det er én innedel, og splitt fordi systemet består av en utedel og en innedel. Det er viktig å merke seg at en singlesplitt kun kan ha én innedel, og at det ikke er mulig å ettermontere flere innedeler. I tilfeller hvor man i første omgang skal ha én innedel, men man vet at man ønsker å utvide til flere innedeler på sikt, er det viktig å velge en modell som er egnet for flere innedeler.

Multisplitt – varmepumpe med flere innedeler

Hvis man ønsker flere innedeler må man velge det som på fagspråket kalles en multisplitt. Multi viser her til at det er flere inndeler som kan kobles til samme utedel.

På Toshibas multisplitt-modeller kan hver innedel styres individuelt med en fjernkontroll per innedel. For eksempel hvis man har én innedel i stuen og én på soverommet kan man ha høyere temperatur i stuen enn på soverommet hvis man ønsker det. Man kan også velge å slå av den ene innedelen ved behov. Ved bruk av multisplitt i Norge er det ganske vanlig at den ene innedelen monteres på soverom fordi man ønsker kjøling. Det er viktig å merke seg at varmepumpen ikke kan kjøres i oppvarming og kjøling samtidig. I tilfeller med et slikt behov må man heller velge to singlesplitt.

Hvor lang levetid er det på varmepumper?

Du bør forvente at en luft-luft varmepumpe holder 12 til 15 år. For eksempel Toshiba regner 12 års levetid som standard. Dette betyr at komponentene er laget for 12 års uproblematisk drift. Imidlertid kan varmepumpen vare lenger, og i visse tilfeller vare kortere, avhengig av driftsvilkår og vedlikehold.

Det er viktig for varmepumpens levetid at installasjonen gjøres av en autorisert forhandler som har nødvendig kompetanse og er f-gass sertifisert.

For lengst mulig levetid, anbefaler vi jevnlig vedlikehold, i tillegg til service ca. hvert 2. år utført av autorisert forhandler. Med jevnlig service vil man kunne avdekke utfordringer tidlig og gjøre nødvendige utbedringer før de eskalerer.

Innedel

Varmepumpens innedel avgir lyd avhengig av varmebehov og viftehastighet. I vanlig drift høres varmepumpen ut som en normal PC. Viftehastigheten kan styres automatisk eller manuelt. I situasjoner hvor man har spesielt behov for lav lyd kan viftehastigheten justeres ned. Flere modeller har også stillefunksjon med ekstra lav viftehastighet. 

Utedel

Varmepumpens utedel avgir lyd avhengig av varmebehovet. Varmebehovet avgjør hvilket turtall kompressoren går på. En kraftig kompressor vil ved maksimalt turtall avgi høyere lyd enn en svakere kompressor. Imidlertid vil en kraftig varmepumpe oftere gå med redusert turtall og dermed avgi lite lyd. Utedelen avgir mellom 45–50 db(A).

Ja, våre varmepumper avgir mye varme og har god effekt selv på kalde dager.

Varmepumpene som selges i Norge er spesialutviklet for optimal besparelse og høy varmeeffekt i kaldt klima.

Fabrikkgarantert driftsområde helt ned til -30 °C

Toppmodellen, Toshiba Daiseikai 9, har et fabrikkgarantert driftsområde helt ned til -30 °C, og Daiseikai 9 25 yter hele 4500 W ved -15 °C. For å yte 4500 W ved -15 °C trekker varmepumpen 2036 W strøm og har en COP på 2,21. COP er forholdet mellom tilført og avgitt energi. Altså får man 2,21 ganger tilbake det man tilfører ved -15 °C.

En Toshiba varmepumpe som har fabrikkgarantert drift ned til for eksempel -30 °C vil fortsette og virke også ved lavere temperaturer, men varmeeffekten og COP-en vil avta. Varmepumpen vil aldri avgi mindre varmeenergi enn den bruker i form av strøm.

Viktig å se på varmepumpens SCOP (årsvarmefaktor)

Selv om det er interessant å se på avgitt varmeeffekt og COP ved ulike temperaturer er det mye viktigere å se på varmepumpens SCOP (årsvarmefaktor) som beskriver hvor mye varmeeffekt som avgis opp mot tilført effekt gjennom et helt år hvor varme og kalde perioder er tatt med i beregningen. Toshiba Daiseikai 9 25 har en SCOP på 5,33 som betyr at den gjennom et helt år gir 5,33 ganger så mye varmeeffekt tilbake som den bruker i form av strøm.

Hvor mye strøm kan jeg spare med en varmepumpe?

5000-8000 kroner i årlig besparelse er oppnåelig for veldig mange

Strømforbruket og oppvarmingskostnadene er forskjellige fra husstand til husstand. Det er normalt at 60-70 prosent av elektrisitetsforbruket går til oppvarming av boligen. Varmepumpen kan spare 60-90 prosent av dette, alt avhengig av hvor i landet du bor, hvor godt boligen er isolert og hvilken varmepumpe du velger. 5000-8000 kroner i årlig besparelse er oppnåelig for veldig mange.

Hvor effektiv varmekilde er en varmepumpe?

Avanserte varmepumper gir om lag fire til fem ganger mer varme enn hva de bruker i strøm.

Ytelsen varierer litt med effektstørrelse og lokalt klima der du bor. De mest effektive varmepumpene er nordiske modeller tilpasset vårt klima. Hvor mye strøm du sparer, avhenger også av hvor stor del av boligen varmepumpen kan varme opp. Å spare 5 000 til 8 000 kroner i året er oppnåelig for veldig mange. 

Sett varmekilden i stue eller oppholdsrom

Innedelen i en luft-luft-varmepumpe har en vifte som sprer varm luft ut i boligen. Den varme luften kan sendes opp til 15 meter fra innedelen, og slik kan du utnytte varmekilden effektivt. Innedelen bør plasseres der varmebehovet er størst – som regel i stue og oppholdsrom. Varmen kan også spre seg til rommene omkring, men det avhenger av planløsning.

En god varmekilde også i nye boliger

Uansett hvilken type varmepumpe du velger til oppvarming, oppfyller du byggereglenes krav til varmekilde. Byggereglene ble skjerpet i 2016, og kravene til isolasjon og tetting ble strengere. Samtidig ble kravene til varmekilde endret. I nye eneboliger og andre småhus er det nok å ha elektrisk oppvarming og skorstein. Velger du luft-luft-varmepumpe som varmekilde, sparer du energi hver måned sammenlignet med elektriske panelovner.

Og selv om nye boliger trenger mindre varme fordi de er godt isolert, er det lønnsomt å investere i en luft-luft-varmepumpe. Den vil spare deg for mer i strømutgifter enn hva varmepumpen koster – lenge før du må bytte den ut.

Er det pollenfilter i varmepumper?

Ja, hvis du velger varmepumper i Daisekai-serien, får du avanserte luftfiltre som også fjerner pollen.

Elektrostatisk plasmafilter

Daiseikai-modellene har et aktivt elektrostatisk plasmafilter som effektivt renser luften og fjerner partikler som støv og pollen. Toppmodellen Daseikai 9 har Plasma Air Purifier, et avansert luftfilter som også nøytraliserer uønsket lukt.

Slike filtre er ekstra nyttig for deg som har pollenallergi, men regelmessig vedlikehold av filtrene er en forutsetning for å få mindre pollenbelastning innendørs. På noen modeller kan du rengjøre pollenfilteret selv, mens andre må rengjøres ved service. Sjekk manual eller spør installatør hva som gjelder for din modell.

Innedelen har også et grovfilter. Det bør du rengjøre minst to ganger i måneden.

Bruker du varmepumpens viftefunksjon og eventuelt kjøling, kan du sørge for bedre inneklima også i sommerhalvåret. Du slipper å åpne opp vinduene for å få det svalt, og dermed får du mindre pollen inn.